Wychowanie fizyczne

http://www.muzeumsportu.waw.pl/360/ Wirtualne lekcje w Muzeum Sportu
http://ewf.h1.pl/info/ Portal e- wychowanie fizyczne
http://www.awf.katowice.pl/ W zakładce aktualności odnajdą Państwo blok WF online – filmy dla nauczycieli. Umieszczone są tam materiały przygotowane przez samych studentów pod okiem kadry dydaktycznej uczelni. Studenci AWF Katowice sfilmowali  zestawy ćwiczeń, przedstawiają propozycje  realizacji wybranych treści podstawy programowej z wychowania fizycznego Nauczycielom WF. W swoich filmach pokazują  w jaki sposób uczniowie mogą dbać o sprawność fizyczna pozostając w domu. Znajdą tam Państwo filmy instruktażowe np. w tematyce: ćwiczenia i zabawy w parach, aerobic, tańce, tańce na wesoło, układ taneczny z elementami tańca jazzowego, przykłady ćwiczeń wzmacniających i ogólnorozwojowych i wiele innych. Prosty przekaz, prowadzenie przez samych studentów jest atutem w odbiorze przez uczniów. Przedstawione przykładowe zajęcia można modyfikować i dostosować do każdego etapu edukacyjnego. Choć jak piszą sami autorzy cyt. „nie są to profesjonalne materiały dydaktyczne, a propozycje przygotowywane w domu, kilka razy nagrywane, z pewnymi błędami. Przyjmijcie proszę zestawy sfilmowanych ćwiczeń z życzliwością, pamiętając, że najważniejsze jest BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA
Poleca Małgorzata Kulik
http://www.youtube.com/watch?v=DJWS4b4AItQ Cykl filmów szkoleniowych prezentujących poprawną technikę elementów gry w koszykówkę
http://www.youtube.com/watch?v=lZDTkdlZ_XY Cykl filmów szkoleniowych prezentujących poprawną technikę elementów gry w koszykówkę
http://www.youtube.com/watch?v=sfVhkfQ2pVg Cykl filmów szkoleniowych prezentujących poprawną technikę elementów gry w koszykówkę
http://www.youtube.com/watch?v=wj4hhxOOP2o Cykl filmów szkoleniowych prezentujących poprawną technikę elementów gry w koszykówkę
http://www.youtube.com/watch?v=_odFDM_V174 Cykl filmów szkoleniowych prezentujących poprawną technikę elementów gry w koszykówkę
http://www.youtube.com/watch?v=4SojYsn0Jwg Cykl filmów szkoleniowych prezentujących poprawną technikę elementów gry w koszykówkę
http://youtu.be/E-IVyAqDNS0 Badmiton
http://youtu.be/WE7yyHRlqfg Badmiton
http://youtu.be/js7yajZq3fQ Badmiton