Ustawienia spotkania w aplikacji Teams

Ustawienie tych opcji spotkania w Teams z aplikacji możliwe są po rozpoczęciu spotkania. 

1.Otwieramy opcje spotkania ( trzy kropeczki – opcje spotkania)

 

2. Ustawiamy najważniejsze ustawienia

a. Wpuszczanie uczniów bez poczekalni. Jeśli chcemy, żeby nie rozpoczęli spotkania przed nami ustawiamy „Tylko ja” zamiast „Osoby w mojej organizacji” czy „Wszyscy”. Wtedy na spotkanie musimy wpuszczać każdego ucznia osobno.
b. Najważniejsze – Kto może prezentować ? – Tylko ja.
c. Możemy również wyłączyć możliwość wyłączenia wyciszenia przez uczniów.