Quizizz – instrukcja

Zakładanie klasy

W celu ułatwienia sobie pracy z klasą a szczególnie obserwacji osiągnięć uczniów możemy w Quizizz tworzyć klasy.

W przypadku posiadania konta Google Classroom możemy je połączyć z Quizizem (niestety nie mam, więc nie pokażę tego). Druga metoda to utworzenie klasy.

W przypadku posiadania konta Google Classroom możemy je połączyć z Quizizem (niestety nie mam, więc nie pokażę tego). Druga metoda to utworzenie klasy.

Po dodaniu uzyskujemy link dzięki, któremu uczniowie będą mogli do niej dołączyć.
Uczniowie wchodząc na ten link będą mogli dołączyć do klasy. Jeśli mają konta na Quizizz.com logując się w przeciwnym przypadku będą musieli założyć konta.

Jeżeli przy tworzeniu klasy zaznaczyliśmy opcję „Poproś uczniów o e-mail rodzica lub opiekuna” będą oni musieli wpisać ten adres. Teraz będziemy mogli przydzielać zadania.

Przydzielanie zadania domowego do klasy

W widoku quizu wybieramy Praca domowa. Wybieramy klasę (i ew. uczniów z klasy) oraz ustalamy harmonogram.

Na koniec uruchamiamy zadnie jak zawsze przyciskiem Host Game.
W przypadku quizów na żywo uczniowie zalogowani zobaczą zaproszenie do gry i będą mogli dołączyć z automatycznie przydzielonymi nickami. W raportach jednak obok nicków zobaczymy loginy uczniów.

Przy jakichkolwiek problemach można oczywiście dalej posłużyć się kodem gry w celu dołączenia do niej. Np. po późniejszym zalogowaniu się do portalu, niż włączenie gry

Uczeń wchodząc na swoje konto będzie mógł zobaczyć przydzielone mu i ukończone quizy. Dzwoneczek będzie zwracał uwagę na zadanie jeszcze nie zrobione.

Zarządzanie klasami i uczniami.

Edytuj szczegóły – zmiana nazwy, koloru, włączenie konieczności podania e-maila rodzica.

1.Dodaj ucznia – ponowne wygenerowanie kodu dostępowego (wygasa po 14 dniach)
2. Przeniesienie klasy do archiwum. Po tym będzie możliwe usunięcie klasy (lub przywrócenie)