Quizizz – instrukcja

II. Tworzenie quizu

1.Wybieramy „Utwórz nowy quiz” w menu głównym strony głównej.
2.Nadajemy quizowi nazwę, wybieramy tematy3.Dodajemy pytanie – „utwórz nowe pytanie”4.Pytanie może równaniem matematycznym, tekstem lub obrazem lub dźwiękiem. W trakcie dodawania pytań i odpowiedzi są one widoczne na podglądzie telefonu z prawej strony.

Czas na udzielenie odpowiedzi na dane pytanie możemy zmodyfikować o oknie edycji pytania.
5.Jeśli chcemy, aby pytaniem był obraz możemy go wstawić wpisując link do pliku graficznego lub pobrać z naszego dysku. Pamiętajmy przestrzeganiu praw autorskich!!!!6.Po zapisaniu pytania możemy dodawać następne7.Pytania możemy również wyszukiwać w bazie pytań. (Teleport). Quizziz podpowiada nam pytania podobne do już przez nas utworzonych o podobnej tematyce.8.Pytania możemy również przygotować w arkuszu kalkulacyjnych.

Wcześniej należy pobrać szablon i w nim przygotować nasz quiz. Możliwe jest używanie w tak przygotowanym quizie obrazów wstawianych jako linki ze stron.
8.Po zakończeniu tworzenia quizu możemy go udostępnić osobom z naszej szkoły( jeśli one również w profilu ja wpiszą)