Muzyka

http://Epodreczniki.pl Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej . Na platformie zamieszczone są scenariusze lekcji, wiadomości, przykłady muzyczne i ćwiczenia podsumowujące i sprawdzające wiedzę ucznia.
http://www.google.com/Visual+Musical+Minds Visual Musical Minds. Lekcje muzyki online (cykl filmów). Uczeń poznaje wartości rytmiczne, oznaczenia metrum i wykonuje samodzielne ćwiczenia rytmiczne.
http://www.youtube.com/results?search_query=recorder+warm+%23+up+1 Na szczególną uwagę zasługuje Nauka gry na flecie. Uczeń poznaje położenie nut na pięciolinii, ich nazwy oraz aplikaturę prawej i lewej ręki podczas gry na flecie. Jest wzrastający stopień trudności : od utworów opartych na jednym dźwięku (h) po piosenki których skala wykracza poza oktawę. Umożliwia to nauczycielowi wykorzystanie strony w różnych klasach. Ćwiczenia są tak realizowane, że dziecko może wysłuchać zapisany fragment a na następnie go wykonuje zaznaczone nutki (fletowe karaoke) z linią melodyczną lub tylko z akompaniamentem.
http://www.youtube.com/results?search_query=musication Musication (cykl filmów) . Realizacja opracowanych akompaniamentów perkusyjnych do ,,przebojów” muzyki popularnej. Dzieci grają na instrumentach w rytmie prezentowanej animacji. Ćwiczenia wymagają od ucznia koncentracji i rozwijają korelacje wzrokowo- słuchowo- ruchową
http://www.youtube.com/watch?v=IyhsTdfEL1E Przykład Offenbach ,, Kankan”
http://panorama.wiener-staatsoper.at/?TB_iframe=true&height=550&width=900 Opera Wiedeńska od kulis. Jest to spacer po jednej z najsłynniejszych oper na świecie. Możemy zobaczyć gmach, scenę , widownie, foyer, sale prób, maszynownię do obsługi sceny. Uczeń przekona się, że opera to ogromne przedsięwzięcie artystyczne i logistyczne.
http://musicbus.it Musicbus to narzędzie dydaktyczne które stymuluje i ułatwia rozwój muzyczny dziecka. Strona zawiera ćwiczenia wokalne i ćwiczenia w graniu na flecie. Uczeń poznaje nazwy nut, określa wysokość dźwięków, poznaje aplikaturę na flecie. Występuje stopniowanie trudności. Strona bardzo czytelna dla uczniów.
http://www.youtube.com/channel/UCuG0M_j1aI8XFjwzMqxJJDQ 2. Historia muzyki
http://www.youtube.com/channel/UCVFmTD2t0bcfU7jJbfRSzyw Nauka gry na flecie
http://topflop.pl Materiały edukacyjne dla nauczycieli