Learningapps – instrukcja

II.Widok konta ucznia

1.Uczniowie w widoku „Moja klasa” widzą przypisane przez nauczyciela aktywnościapps11jak również aplikacje stworzone przez siebie.apps13