Kształcenie specjalne

https://epodreczniki.pl/a/ksztalcenie-uczniow-ze-zroznicowanymi-potrzebami-edukacyjnymi Materiały edukacyjne przeznaczone dla wszystkich etapów kształcenia do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej podczas epidemii. Materiały zostały dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
https://www.gov.pl/web/edukacja/podreczniki-materialy-edukacyjne Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnościami.
https://www.baamboozle.com/ Gotowe propozycje gier, quizów i narzędzi do nauki z możliwością tworzenia własnych zasobów.
https://rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com/ Alternatywne metody komunikacji AAC-edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spectrum autyzmu.
https://www.storyjumper.com/ Tworzenie ksiązeczek interaktywnych dla uczniów z możliwością głosową.
https://www.senteacher.org/ Bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do ucznió ze spe, z możliwością udostępniania, wykorzystywania w szkole i w domu.
https://www.jigsawplanet.com/ Interaktywne puzzle o różnym stopniu trudności, z możliwością tworzenia włąsnych, dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów.
https://www.liveworksheets.com/ Baza kart pracy i ich interaktywnych odpowiednikó, ćwiczenia dla młodszych i starszych uczniów.
https://www.liveworksheets.com/ Propozycje ćwiczeń dla uczniów z autyzmem dotyczące emocji, integracji sensorycznej, umiejętności społecznych i komunikacji, zabaw sensorycznych. Strona zawiera przykłądy arkuszy pracy.
https://autyzmwszkole.com/
https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/ Zegary dla dzieci do zabawy i pracy na lekcji, odliczanie czasu w klasie podczas pracy, w celu uatrakcyjnienia zajęć.
https://www.mimowa.pl/ Serwis logopedyczny zawierający gry, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, wspomaga i uatrakcyjnia zajęcia terapeutyczne z dzieckiem.
https://pl.pinterest.com/ Materiały edukacyjne – propozycje