Import kont z Librusa do Office 365

1. Wchodzimy na stronę http://office.com, następnie klikamy Zaloguj się. W kolejnych oknach podajemy nasze dane do zalogowania się, w naszym przypadku to admin@szkolawchmurze.net.pl oraz ustalone hasło podczas tworzenia tenanta.

2. Uruchamiamy dziennik elektroniczny Librus jako administrator, a następnie w górnego menu wybieramy Narzędzia -> eksporty, po lewej stronie wyszukujemy Eksport danych do formatu School Data Sync (SDS) i klikamy eksportuj.

3. W następnym kroku wybieramy klasy, które chcemy wyeksportować (wszystkie klasy CTRL+A) nie zaznaczając dodatkowych opcji i klikamy Dalej.

4. Pobierze nam się plik w formacie zip (z reguły pobiera się do folderu Pobrane), a w nim będą potrzebne pliki do wykonania importy kont do Office 365. Warto plik skopiować do innej lokalizacji i go rozpakować, abyśmy widzieli pliki do importu.

5. Jeżeli mamy już dane, które chcemy zaimportować do Office 365, należy w panelu administracyjnym po prawej stronie kliknąć Wszystkie centra administracyjne –> School Data Sync, powinno nam się otworzyć nowa karta narzędzia School Data Sync.


6. Pierwszym punktem jest stworzenie tzw. profilu importowanych danych. Klikamy Dodaj profil, Wpisujemy nazwę profilu, pozostałe ustawienia zostawiamy domyślne i klikamy Rozpocznij.

Rozpoczynamy proces importu danych.

7. W kroku 1 zaznaczamy Nowi użytkownicy, wskazujemy pliki do importu (wcześniej przez nas pobrane z dziennika elektronicznego Librus) za pomocą przycisku Przekaż pliki

8. Po poprawnym zaimportowaniu plików na dole strony podajemy datę, najlepiej końca zajęć w szkole (opcja wymagana) i klikamy Dalej.

9. W kroku 2 importujemy nauczycieli, czyli musimy podać, w jakiej domenie chcemy, aby pracowali i jakie licencje mieli. Po określeniu tych opcji klikamy Dalej.

10. Krok 3 to opcje uczniów. Analogicznie jak u nauczycieli, z jednym wyjątkiem, przypisujemy licencji dla uczniów, a nie dla nauczycieli. Po określeniu tych opcji klikamy Dalej.

11. Krok 4 to podsumowanie. W tym oknie na zakończenie klikamy Utwórz profil.

12. Tworzenie profilu, import i tworzenie kont trochę trwa, podczas tej czynności będziemy mieli następujący ekran:

14. Po zakończeniu importu konta w panelu administracyjnym usługi Office 365 powinny być gotowe.