Historia

http://histmag.org/

Historia w sieci. Serwis poświęcony szeroko rozumianej historii Polski, ze scenariuszami i materiałami do zajęć.

http://wlaczpolske.pl/

Włącz Polskę – Atlas historyczny

http://wlaczpolske.pl/index.php

Portal Włącz Polskę zawiera scenariusze zajęć z historii ( i innych przedmiotów), z licznymi materiałami źródłowymi, które mogą być pomocne w nauczaniu zdalnym. Materiały opracowano na potrzeby edukacyjne dzieci polskich uczących się za granicą.

http://www.zapisyterroru.pl/

Zapisy terroru – materiały udostępnione przez Instytut Pileckiego

http://artsandculture.google.com/

Prezentacja poświęcona generałowi W. Andersowi – Muzeum Historii Polski

http://www.jozefczapski.pl/

Audycja Polskiego Radia – Program 2: Adam Ferency czyta książkę Józefa Czapskiego „Na nieludzkiej ziemi”

http://mieszkancyspod11.pl

Wirtualne Muzeum Józefa Piłsudskiego (gry i zabawy)

http://www.1944.pl/

Wirtualna wycieczka po Muzeum Powstania Warszawskiego

http://www.osamotnieni.muzhp.pl/

Muzeum Historii Polski: gra negocjacyjna „Osamotnieni”

http://www.e-historia.com.pl/ –

Materiały do nauki historii

http://www.archeodzieciaki.pl

Archeodzieciaki — Klub Małego Archeologa

http://www.pinterest.com/egypt+for+kids

Egipt, historia, zabytki –  zabawy kreatywne dla dzieci

http://dsh.waw.pl/edukacja

Różnorodne   formy oferowanych zajęć: warsztaty historyczne i plastyczne, gry miejskie, pokazy filmowe, tematyczne spacery w przewodnikiem.

http://topflop.pl/

Materiały edukacyjne dla nauczycieli