Geografia

http://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Geografia Podstawa programowa z geografii dla szkół podstawowych
http://www.ore.edu.pl/ Podstawa programowa z geografii dla szkół ponadpodstawowych
http://www.interklasa.pl/portal Polski portal edukacyjny – geografia
http://www.gry-geograficzne.pl/ Gry geograficzne
http://aleph.dbp.wroc.pl/ Dostęp do artykułów z geografii
http://www.aspress.com.pl/scenariusze/ Scenariusze lekcji geografii
http://epodreczniki.pl/geografia Dostęp do e-podręczników z geografii
http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/ Strona Olimpiady Geograficznej
http://stat.gov.pl/ strona Głównego Urzędu Statystycznego – pozyskiwanie danych statystycznych
http://geografia24.pl/ Popularyzacja wiedzy geograficznej i promocja geografii jako nauki.
http://ziemianarozdrozu.pl/ Artykuły o zmianach klimatycznych i ich konsekwencjach
http://www.gapminder.org/ oprogramowanie, które statystyki przedstawia w formie ruchomych, interaktywnych wykresów
http://swaid.stat.gov.pl/ Atlas Reginów
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ Dostęp do danych geoprzstrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
http://www.google.pl/intl/pl/earth/download/gep/agree.html Aplikacja Google Earth Pro – obrazy satelitarne Ziemi, możliwości analizy zmian przestrzennych, pomiary
http://spaceplace.nasa.gov/ informacje o Ziemi i kosmosie dla dzieci przygotowane przez NASA, animacje, ciekawostki
http://www.esa.int/kids/en/home Informacje o Ziemi i kosmosie dla dzieci przygotowane przez ESA, animacje, ciekawostki
http://www.windy.com Windy – czeski portal prognozy pogody, jeden z nielicznych portali pogodowych, który używa do prognoz i meteogramów wysokiej jakości danych z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych
http://navigator.oceansdata.ca/public/ Interaktywna mapa do wizualizacji i eksploracji danych naukowych o oceanach świata (zasolenie, głębokość, prądy morskie, te
http://earthobservatory.nasa.gov/ Strona ze zdjęciami satelitarnymi
http://www.geocaching.pl/ Gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy.
http://www.google.pl/maps Tworzenie map, wyznaczanie trasy, planowanie wycieczek
http://edu.esri.pl/ wsparcie wdrażania GIS (systemów informacji przestrzennej) w edukacji poprzez udostępnianie oprogramowania oraz materiałów przydatnych nauczycielom i uczniom, scenariusze zajęć, konieczne jest zgłoszenie szkoły do programu – udział bezpłatny
http://mapy.geoportal.gov.pl/ Geoportale umożliwiają w szczególności korzystanie z usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych.
http://data.worldbank.org/ Baza danych banku światowego
http://data.un.org/ informacje statystyczne o państwach i regionach
http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/ Komisja Edukacji Geograficznej PTG ma za zadanie inicjowanie działań oraz koordynowanie prac w zakresie szeroko rozumianej edukacji geograficznej oraz dydaktyki geografii.
http://edu-arctic.pl/ Badania obszarów polarnych, artykuły, lekcje on-line
http://www.flightradar24.com Obserwacja ruchu lotniczego na świecie w czasie rzeczywistym / także aplikacja na telefon
http://www.wwf.pl/ Centrlane
http://nsidc.org/cryosphere/glaciers/questions/climate.html Strona Narodowego Centrum USA badań danych o śniegu i lodzie w odniesieniu do zmian klimatu
http://meridian.com.pl/ Mapy multimedialne
http://www.polskawliczbach.pl/ Dane statystyczne dotyczące Polski
http://www.marinetraffic.com/ Obserwacja ruchu statków na morzach i oceanach w czasie rzeczywistym
http://stellarium-web.org/ Planetarium online
http://Moon Atlas Atlas Księżyca – aplikacja telefoniczna
http://www.geogebra.org/m/A7EfKx6r Wyjaśnienie współrzędnych geograficznych
http://www.openstreetmap.org/ Możliwość tworzenia własnych map – plany wycieczek
http://pryzmat.maps.arcgis.com/ Aplikacja o wulkanach
http://earthhow.com/ Anglojęzyczna strona geologiczna
http://drajmarsh.bitbucket.io/earthsun.html Aplikacja ukazująca wędrówkę Słońca po sferze niebieskiej
http://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath3d.html Aplikacja ukazująca wędrówkę Słońca po sferze niebieskiej
http://www.woda.edu.pl/ Baza wiedzy o wodzie
http://glacjoblogia.wordpress.com/ Blog opisujący tematykę glacjalną
http://www.ventusky.com/ Analiza aktualnej pogody
http://www.populationpyramid.net/ Interaktywne piramidy wieku
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/ Interaktywna piramida wieku i płci ludności Polski
http://metrocosm.com/global-migration-map.html Migracje ludności 2010 – 2015
http://e-globalna.edu.pl/ Scenariusze zajęć z zakresu edukacji globalnej
http://ceo.org.pl/ Informacje o programach do realizacji z uczniami z zakresu edukacji globalnej
http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator Kalkulator umożlwiający obliczenie śladu węglowego
http://www.gapminder.org/dollar-street Zróżnicowanie poziomu życia ludzi w różnych regionach świata
http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/ Programy edukacyjne dla szkół
http://www.sprawiedliwyhandel.pl/ Materiały dla nauczycieli o tematyce globalnej – sprawiedliwy handel
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/189/Kompas.pdf Zbiór scenariuszy lekcji dla młodzieży o tematyce globalnej – pdf
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/185/Kompasik.pdf Zbiór scenariuszy lekcji dla dzieci o tematyce globalnej – pdf
http://Czyj to liść? Aplikacja Lasów Państwowych, która oprócz miniatlasu drzew zawiera klucz, który pozwala rozpoznać drzewa na podstawie charakterystyki liścia.
http://www.pgi.gov.pl/ Strona Państwowego Instytutu Geologicznego – informacje geologiczne, zagrożenia osuwiskowe