Edukacja wczesnoszkolna

http://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna Znajdziecie tu Państwo program scenariusze zajęć oraz interaktywne e-podręczniki.
http://www.youtube.com/watch?v=NGoJSqZO4mg Jak przygotować i przeprowadzić lekcję online.
http://www.youtube.com/watch?v=PcG-R9fgj9U Godne polecenia propozycje ciekawych rozwiązań metodycznych w zdalnym nauczaniu dla uczniów w edukacji wczesnoszkolnej zaproponowane przez CEO. Są to pomysły, które można je wykorzystać w codziennej pracy na odległość.
http://warszawskaew.jimdofree.com/przydatne-strony/ciekawe-linki-edukacja-wczesnoszkolna/ Linki, które możecie wykorzystać propedeutycznie, by urozmaić proces edukacyjny.
http://www.youtube.com/watch?v=dlRH-KwK87w&feature=youtu.be Przegląd narzędzi do kształcenia na odległość – propozycje OEiiZK
http://www.nowaera.pl/naukazdalna Propozycje wydawnictwa NOWA ERA, w których znajdziecie propozycje kart pracy.
 https://wordwall.net/pl/ Gry, zabawy i ćwiczenia interaktywne