EDB

http://www.facebook.com/

Grupa na portalu Facebook zrzeszająca miłośników i nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, na której zamieszczane są linki i wpisy dotyczące różnych wymiarów bezpieczeństwa w kontekście pogłębiania wiedzy i urozmaicania zajęć edukacji dla bezpieczeństwa

http://pck.pl/

Strona Polskiego Czerwonego Krzyża, jednego z najstarszych ruchów pomocy humanitarnej na świecie. Do zadań stowarzyszenia należy m.in. promocja i rozpowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, honorowego krwiodawstawa, prawa humanitarnego i zdrowego stylu życia. Na stronie można znaleźć informacje na temat Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, programów edukacyjnych i profilaktycznych dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (np. Dziel się uśmiechem, Psi Patrol, programy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym)

http://www.straz.gov.pl/porady/index

Strona Państwowej Straży Pożarnej zawierająca materiały instruktażowe i porady dotyczące postępowania na wypadek różnych zagrożeń dla bezpieczeństwa

http://quizizz.com/EDB

Tworzone przez praktyków quizy i testy z edukacji dla bezpieczeństwa

http://edbsiedlce.wordpress.com/

Strona, która docelowo ma zawierać scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne oraz artykuły problemowe tworzone przez nauczycieli-liderów edukacji dla bezpieczeństwa.

http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html

Pierwsza pomoc przedmedyczna: – na stronie znajdują się przetłumaczone na język polski wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r.

http://www.prc.krakow.pl/wytyczne_covid.html

 Zalecane modyfikacje wytycznych ERC w związku z epidemią Covid-19

http://life-saver.org.uk/

Strona zawiera interaktywne filmy w formie gry. Ich celem jest utrwalenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Filmy sprawdzają wiedzę w zakresie udzielania pomocy przy zatrzymaniu krążenia, zadławienia i utraty przytomności.

http://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac

Strona z materiałami edukacyjnymi z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

http://mon.gov.pl/

System obronny RP: – Strona Ministerstwa Obrony Narodowej

http://www.wojsko-polskie.pl/

Strona Sił Zbrojnych RP, zawiera podział polskich sił zbrojnych i ich charakterystykę. Zawiera liczne zdjęcia i grafiki uzbrojenia Wojska Polskiego.

http://polska-zbrojna.pl/

Strona czasopisma o siłach zbrojnych RP, zawiera artykuły i materiały dotyczące Wojska Polskiego, jego wyposażenia i różnych wymiarów ich funkcjonowania.

http://www.ock.gov.pl

Ochrona ludności: – strona obrony cywilnej z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania na wypadek różnych zagrożeń.

http://www.pzss.org.pl/szkolenie/biblioteka-trenera

Strzelectwo sportowe: – podstrona Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z materiałami metodycznymi dotyczącymi strzelectwa

http://dragonsiedlce.org/

Strona Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego DRAGON z aktualnościami z zakresu strzelectwa sportowego, w tym dotyczącymi możliwości udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych ze strzelectwa oraz organizacji grupowych zajęć z podstaw strzelectwa sportowego w ramach zajęć lekcyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa

http://www.orienteering.waw.pl/

Terenoznawstwo: – strona dla miłośników szeroko rozumianej rekreacji ruchowej połączonej z orientacją w terenie. Można na niej znaleźć m.in. artykuły szkoleniowe, aktualny kalendarz imprez na orientację i wiele przykładowych map.

http://www.ino.pttk.pl/

Strona Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajowej poświęcona orientacji w terenie.

http://unts.waw.pl/

Strona poświęcona biegom na orientację na której oprócz sprawozdań z zawodów i aktualnego kalendarza imprez głównie z Warszawy i Mazowsza można znaleźć wiele map oraz artykułów dotyczących podstaw biegów na orientację.

http://imprezynaorientacje.pl/

Strona z aktualnym kalendarzem imprez na orientację

http://www.facebook.com/WSSTO

Ogólnopolskie zawody i konkursy tematycznie związane z przedmiotem edukacji dla bezpieczeństwa: – profil stowarzyszenia organizującego od ponad dekady finały ogólnopolskich zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” i zawodów sportowo-obronnych „Sprawni Jak Żołnierze”

http://testy.straz.swiebodzin.pl/

Strona, na której można wygenerować losowo przykładowe testy do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

http://pierwszapomoc.pck.pl/

Strona ogólnopolskich Mistrzostw