Doradztwo zawodowe

http://kwalifikacje.edu.pl Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego. Do pobrania publikacja adresowana zarówno do doradców zawodowych, jak i do wszystkich realizujących założenia polityki uczenia się przez cale życie.
http://www.mapakarier.org Darmowe narzędzie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. Baza ponad 500 opisów zawodów, scenariuszy lekcji i pomysłów na zajęcia doradcze, lekcje przedmiotowe i godzinę wychowawczą.
http://www.facebook.com/DlaDoradcowZawodowych Wiadomości bieżące o szkoleniach, warsztatach dla doradców zawodowych
http://epodreczniki.pl Pod kafelkiem Doradztwo zawodowe można znaleźć materiały dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych oraz dla  nauczycieli.
http://www.facebook.com/doradztwozawodowesp Doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół podstawowych
http://epodreczniki.pl Pod kafelkiem Doradztwo zawodowe można znaleźć materiały dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych oraz dla  nauczycieli.
http://www.facebook.com/CSIPZ CSIPZ to przestrzeń rozwoju i dobrych praktyk dla Doradców Zawodowych i miejsce wsparcia dla Kandydatów i Pracowników, którzy chcą zadbać o swoją karierę zawodową.
http://www.facebook.com/MapaKarier Mapa Karier to interaktywne, darmowe narzędzie doradztwa zawodowego w szkole. Projekt realizowany jest przez Fundację Katalyst Education.
http://doradztwo.ore.edu.pl/ Na portalu Doradztwo edukacyjno-zawodowe znajdziemy: publikacje, programy, WSDZ, filmy o zawodach i rynku pracy, przydatne linki i wiele innych materiałów