Dodawanie spotkania w MS Teams do terminarza w dzienniku Librus

Dodawanie spotkania w MS Teams do terminarza w dzienniku Librus

1.Po stworzeniu spotkania z zespołem w kalendarzu Teams edytujemy to spotkanie i kopiujemy link do spotkania.

2.Przechodzimy do dziennika Librus i wybieramy Terminarz

3. Wybieramy klasę

4. Wybieramy Dodaj w dniu spotkania online

5. Dodajemy spotkanie

a. wybieramy lekcję
b. rodzaj spotkania (spotkanie/lekcja online)
c. wklejamy skopiowany z kalendarza link
d. dodajemy opis

6. Klikamy Dodaj

7. W efekcie widzimy w terminarzu dodane spotkanie.

8. W dzienniku widzimy dodane zdarzenie terminarza w interfejsie lekcyjnym, po kliknięciu na Zdarzenia kalendarza możemy obejrzeć jego szczegóły

9. Uczniowie otrzymują powiadomienie o spotkaniu w terminarzu.