Dla wychowawców

http://otwartezasoby.pl/lekcje-cyberbezpieczenstwa-of-facebooka/ Materiały dotyczą takich zagadnień, jak prywatność, tożsamość w sieci, krytyczne podejście do informacji, zabezpieczenia techniczne, dobre samopoczucie w sieci, pozytywne zachowania i angażowanie społeczności w sieci. Lekcje dedykowane są dla uczniów w wieku 11-18 lat.
http://ceo.org.pl/publikacje/edukacja-globalna-i-ekologiczna Ciekawe propozycje tematów do wykorzystania
http://ceo.org.pl/publikacje/edukacja-obywatelska-i-ekonomiczna Propozycje zagadnień do realizacji
http://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusze/dla-klas-iv-viii/godzina-wychowawcza Interesujące scenariusze, bezplatna rejestracja.
http://pl.pinterest.com/pin/798333471419799537/ Możliwość korzystania z bezpłatnych pomysłów publikowanych przez nauczycieli.
http://cdw.edu.pl/strefa-wiedzy/blog/ Centrum Dobrego Wychowania – szereg interesujących propozycji, inspiracji zabaw, lekcji wychowawczych, ciekawostek