WOS

www.bc.ore.edu.pl/edukacjaobyw W publikacji opisane są kluczowe kompetencje nauczycielskie, konieczne w rozwijaniu edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka, z uwzględnieniem kontekstów ogólnoszkolnych i powiązań szkoły ze społecznością lokalną. Książka podsumowuje szeroki wachlarz działań realizowanych pod auspicjami Rady Europy w celu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach programu edukacji obywatelskiej – w duchu kultury demokracji i poszanowania praw człowieka.
https://ninateka.pl/edu Dla nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich – oraz ich uczniów. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim osoby prowadzące lekcje z języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki, oraz zajęcia dodatkowe, np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze. Konieczna rejestracja – bezpłatna.
http://www.scholaris.pl/scenariusze Gotowe scenariusze lekcji i materiały do pobrania.
http://www.scholaris.pl/prezentacje Prezentacje multimedialne do pobrania