Włączanie Teams’ów dla uczniów

1.Domyślne Teams dla uczniów jest wyłączona, a tylko nauczyciel mogą z nich korzystać. Aby włączyć możliwość korzystania z Teams przez uczniów musimy wykonać kilka czynności.

2.Wchodzimy na stronę http://office.com, następnie klikamy Zaloguj się. W kolejnych oknach podajemy nasze dane do zalogowania się oraz ustalone hasło podczas tworzenia tenanta.

3.W oknie Office 365 klikamy na ikonę o nazwie Administracja.

4.Teraz musimy przełączyć się na stare centrum administracyjne, w tym celu klikamy w prawym górnym rogu na przycisk przy napisie Nowe centrum administracyjne.

5.Po lewej stronie w menu klikamy na Ustawienia -> Usługi i dodatki

6.Na liście aplikacji wyszukujemy Microsoft Teams, a następnie klikamy na wyszukanej usłudze.

7.W oknie, które nam się pojawi wyszukujemy Ustawienia według typu licencji/użytkownika, a następnie włączamy usługę dla Edukacja – student i przyciskiem włączamy ww opcje.

7.Na koniec klikamy Zapisz i odczekujemy do godziny czasu, aż usługi dla uczniów zostaną włączone. Po tych czynnościach uczniowie swobodnie mogę się zalogować i pracować w Teams.

8.Teraz możemy przełączyć znów na Nowe centrum administracyjne.