Włączanie resetowania hasła

1.W panelu administracyjnym wybieramy Azure Active Direvctory

2.W centrum administracyjnym usługi AAD wybieramy Azure Active Directory.

3.Dalej przechodzimy do Resetowania hasła

4.I tu wybieramy: Brak, Wybrano lub Wszyscy.
Opcja Wybrano pozwala na dodanie np. grupy nauczycieli lub innej, którą chcesz tą możliwością ucieszyć.

5.Musimy jeszcze zdecydować o tym ile i jakie metody będą używane do uwierzytelniania – Metody uwierzytelniania

6.Jeżeli zdecydowaliście się na włączenia tej opcji po pewnym czasie od wdrożenia musicie skutecznie powiadomić użytkowników o tym, że będą poproszeni i podanie dodatkowych informacji. Unikniecie w ten sposób konsekwencji lekkiego ataku paniki z ich strony 🙂