Wakelet – instrukcja

Wakelet – Everything in one place to program pozwalający na zbierane kolekcjonowanie i dzielenie się zebranymi materiałami w postaci cyfrowej. To wirtualna tablica, do której można przypiąć wszystko, co ma postać cyfrową, a więc pliki lub linki do dowolnych stron internetowych. Twoje zbiory mogą być wyłącznie prywatne ale możesz dzielić się nimi z dowolnymi osobami np. swoimi uczniami. Możliwość wymiany i dołączania zasobów powoduje, że Wakelet może stać się idealnym narzędziem do pracy projektowej w Twojej klasie.

  1. Krok pierwszy – Rejestracja i logowanie.

Wejdź na stronę https://wakelet.com/ i kliknij – Sign up w celu rejestracji lub – Login, żeby się zalogować ( jeśli jesteś już zarejestrowany)

Program przydzieli nowemu użytkownikowi nazwę użytkownika, która będzie identyfikowała go w społeczności Wakelet po zalogowaniu do programu.

Przy pierwszym logowaniu wybierz w jakim obszarze planujesz pracować – będzie to prawdopodobnie – Education ( możesz wybrać inną opcję)

Po wykonaniu tego kroku program zapyta o wskazanie grupy wiekowej, z którą planujesz pracować – wybierasz właściwą kategorię

Po przejściu przez etapy logowania i wstępnych ustawień możesz zacząć tworzyć nową kolekcję.

2.Tworzenie nowej kolekcji (nowej tablicy)

Kliknij – Create a new collecion ( utwórz nową kolekcję)

Otwiera się okno, w którym wpisujesz tytuł swojej kolekcji, krótki opis kolekcji i załączasz grafikę, która nawiązuje na przykład do charakteru tworzonego zbioru – Twoja kolekcja może być dzięki temu unikatowa.

Kliknięcie w zielony znak plus otwiera możliwość dodawania zasobów.

Przykładowa opcja po dodaniu tytułu i opisu kolekcji poniżej:

Zanim przejdziemy do opcji dodawania zasobów – krótka wskazówka dotycząca grafiki na stronie tytułowej kolekcji

Jeśli klikniesz opcję Unpload an image – możesz wybrać zdjęcia i grafiki spośród własnych zasobów komputerze lub na dysku zewnętrznym.

Jeśli klikniesz opcję Choose from library – zostaniesz przekierowany do zdjęć zgromadzonych w bibliotece programu Wakelet

Tak jak poniżej wyglądają przykładowe zasoby zdjęć wyszukiwane poda hasłem obiad ( dinner) – sugeruję wyszukiwanie nazw w języku angielskim…

Kliknij symbol plusa aby przypiąć do swojej tablicy pliki lub linki. Twoje okno zaproponuje wiele opcji, widzisz je w pasku na dole.

  • Paste URL – dodajesz link do dowolnej strony internetowej
  • Text – dodajesz dowolny tekst
  • YouTube – dodajesz zawartość portalu
  • Bookmarks – dodajesz zakładkę do linku dodanego wcześniej
  • Image – dodajesz zdjęcia – podobnie jak we wcześniejszym kroku z zasobów własnych lub z biblioteki
  • Upload PDF – dodajesz pliki PDF, zapisane wcześniej na dysku
  • Google Drive, One Note – dodajesz zasoby z chmury … itd
  • Każdy przypięty ( załączony) materiał możesz edytować, usunąć lub przepiąć w górę lub dół.

Po zakończeniu tworzenia kolekcji możesz ustawić czy materiał ma być publiczny, prywatny lub czy mogą mieć dostęp do niego osoby, które mają link i zapisać klikając – Save and exit.

Załączyłam w swojej przykładowej kolekcji dotyczącej przepisów dwa elementy – film i link

Poniżej wygląd strony ze zmianą położenia zasobów:

Każdą kolekcję możesz dowolnie edytować

3. Udostępnianie kolekcji.

Gotową kolekcję możesz potraktować jako własny zbiór pomocnych plików, linków lub materiałów lub udostępnić innym w prawami do edycji.

Aby udostępnić tablicę z prawami do edycji kliknij – Invite / Contributors i wygenerowanym linkiem podziel się z innymi. Każdy kto posiada link może współtworzyć udostępnioną tablicę. Zamiast linku może być to kod QR, który zainteresowani mogą zeskanować przy użyciu skanera kodów i tym samym otrzymać dostęp do Twojej kolekcji.

Aby udostępnić kolekcję do wglądu bez praw edycji kliknij – Share (udostępnienie dotyczy pojawienia się kolekcji w różnych aplikacjach)

Możesz też pobrać swoja kolekcję w formacie PDF i wydrukować

A wyszukać i obejrzeć publiczne kolekcje o określonej tematyce, opracowane przez innych użytkowników Wakelet kliknij – Search i wpisz interesujące słowo kluczowe.
Aby poszukać inspiracji dla tworzenia kolekcji możesz zobaczyć kolekcje przygotowane przez innych klikając – Showcase

Po zakończonej pracy pamiętaj o wylogowaniu!

Jeśli posiadasz konto Facebooka poszukaj tam grupy Wakelet Polska – dołączenie do niej to stały kontakt ze społecznością Wakelet oraz świeże informacje o szkoleniach i nowościach

Marta Lipińska