Learningapps – instrukcja

Interaktywne gry edukacyjne na platformie
learningapps.org

I.Tworzenie konta.

Learningapps.org to darmowa platforma do tworzenia multimedialnych i interaktywnych gier edukacyjnych. Twórcą może zostać każdy – zarówno nauczyciel jak i uczeń. Nauczyciele mogą tworzyć klasy i udostępniać stworzone przez siebie zasoby swoim uczniom oraz wspólnie tworzyć zasoby w grupie.

apps11.Do założenie konta wystarczy wypełnić prosty formularz rejestracyjny. apps22.Osoby, które chcą pracować z uczniami mogą założyć klasęapps3

apps6oraz założyć konta dla uczniów należy wpisać ich imiona i nazwiskaapps7lub je zaimportować wklejając przygotowaną w np. w Excel ’u listę uczniówapps83.Konta naszych uczniów konta możemy obejrzeć w widoku Moje klasyapps17klikając apps16apps154.Operacje na koncie ucznia (działania ucznia, wiadomość, przenieś, usuń)

apps18 apps19
apps20 apps21

5.Konta możemy wydrukować i rozdać uczniom –    Drukuj listę kont/haseł  
6.Możemy również zaprosić do klasy uczniów , którzy mają swoje konta wysyłając im link do klasy – 
  Zapraszamy uczniów  

apps97.W  Folderze klasy  będziemy umieszczać aktywności, które przeznaczymy dla naszych uczniów. Mogą to być nasze własne aktywności jak również aktywności ogólnie dostępne.apps58.To, czy uczniowie „zaliczyli” przypisane aktywności możemy zobaczyć w widoku      Statystyka  apps49.Możemy również wysłać wiadomość do uczniów klasy, ci jednak wcześniej muszą wypełnić pole e-mail w swoim profilu, jeśli konta zakładaliśmy my osobiście.apps12