Język niemiecki

http://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-na-odleglosc Propozycja Ministerstwa Edukacji Narodowej – nauczanie zdalne
http://www.youtube.com/ Propozycja OEIiZK – kształcenie na odległość
https://lingwistyka.edu.pl/ Nowe technologie kształcenia na odległość
http://www.raetseldino.de/sudoku-kinder.html Zagadki
http://www.cafe-deutsch.de/ „Kulturówka” –  kultura, geografia Niemiec, propozycja dla szkoły ponadpodstawowej
http://www.graf-gutfreund.at/ „Kulturówka” – gotowe ćwiczenia, teksty, gry i zabawy.
http://www.deutschland.de/ Żywe lekcje języka niemieckiego. Nauczyciele jezyka-niemieckiego-znajda-tu-materialy-dydaktyczne
https://www.goethe.de/ Instytut Goethego
http://www.gov.pl/web/zdalnelekcje Propozycje MENu – propozycje dla języków obcych zajęć wraz z materiałami
http://www.nowaera.pl/naukazdalna Propozycje wydawnictw – Nowa Era
http://www.superbelfrzy.edu.pl/Genialy Propozycje narzędzi nie tylko na czas edukacji zdalnej – Genialy
http://www.lehrerlenz.de/ Ćwiczenia z języka niemieckiego w formie online Clausa Lenza
https://deutschlernerblog.de/ Nauka języka niemieckiego – Ćwiczenia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, słownictwo, gramatyka, pisanie, quizy, muzyka,
https://www.deutsch-to-go.de/ Ponad 500 tekstów do sprawności rozumienia za słuchu o trzech poziomach trudności
https://deutsch.lingolia.com/de/ Niemiecka gramatyka, pisownia i nauka słownictwa, wirtualne materiały do nauki dla dzieci
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ Materiały i pomysły na ćwiczenia 
https://www.dw.com/de/coronavirus Tekst i ćwiczenia do tematu „Koronawirus”