Integrowanie OneDrive MS Office 365 dziennikiem Librus

1. W oknie głównym dziennika wybieramy Konfigurację

2. Następnie – Dysk sieciowy

3. Do konta dziennika możemy podłączyć własny Dysk Google lub dysk OneDrive szkolnej usługi Office 365.

4. Po zapoznaniu się z zaleceniami i zaakceptowaniu ich możemy połączyć konto OneDrive naszego Office’a

5. Aby to nastąpiło musimy zalogować się do naszego konta.

Jeżeli w innej karcie przeglądarki jesteśmy zalogowani do Office’a ponowne logowanie nie będzie konieczne i połączenia nastąpi automatycznie.

6. Po zakończeniu zobaczymy okno z komunikatem o integracji. W razie kłopotów możemy później w tym oknie rozłączyć konto lub zalogować ponownie.