Włączenie dostępu gościa do Teams

by Artur Rudnicki

1. Domyślne Teams dla kont spoza organizacji jest wyłączony. Aby włączyć możliwość korzystania z Teams przez osoby z kontami innymi niż w naszej organizacji musimy wykonać kilka czynności.

2. Wchodzimy na stronę http://office.com, następnie klikamy Zaloguj się. W kolejnych oknach podajemy nasze dane do zalogowania się oraz ustalone hasło podczas tworzenia tenanta.

3. W oknie Office 365 klikamy na ikonę o nazwie Administracja.

4. Po lewej stronie w menu klikamy Pokaż wszystko, a następnie w sekcji Centra administracyjne otwieramy centrum dla Teams. Centrum administracyjne dla Teams powinno otworzyć się w nowej karcie w przeglądarce.

5. W Centrum administracyjnym aplikacji Microsoft Teams klikamy po lewej stronie w menu Ustawienia całej organizacji –> Dostęp gościa. Włączamy Zezwalaj na dostęp gości w aplikacji Teams.

6. Pojawią nam się ustawienia dla gościa, które możemy dowolnie włączać bądź wyłączać, w zależności od naszych potrzeb.

7. Jak ustawimy już wszystkie opcje (jak widać u nas wszystko dla gościa jest włączone), wtedy klikamy zapisz i użytkownicy posiadający inne konta niż w naszej organizacji mogą mieć dostęp do naszych zespołów. Włączanie dostępu może potrwać od 2 do 24 godzin.

8. Jak już dostęp gościa będzie działał, w zespołach właściciel dodaje użytkowników spoza organizacji po adresach e-mail.
Można to zrobić przy tworzeniu zespołu (zarówno klasowego jak i typu inne).

Jak również już po stworzeniu zespołu z poziomu zarządzania zespołem.

Po prawej stronie od nazwy zespołu klikamy na , a następnie wybieramy Zarządzanie zespołem i z poziomu karty członkowie dodajemy nowych członków naszej klasy, którzy będą mieli status gości. UWAGA! Goście nie mogą dołączać do zespołu za pomocą wygenerowane kodu dostępu.

Klikamy po prawej stronie Dodaj członka i postępujemy jak przy wcześniejszym dodawaniu członka.

9. Warto jeszcze skontrolować i w razie potrzeby zmienić uprawnienia gości. W tym celu wykorzystamy opcję Ustawienia w Zarządzaniu zespołem. Po wybraniu ustawień z mnogości opcji wybieramy uprawnienia gościa.

10. Teraz już mamy w pełni skonfigurowany zespół klasowy z użytkownikami typu gość i po kliknięciu na kanale Ogólny po prawej stronie możemy zacząć pracę.

Instrukcja autorstwa Artura Rudnickiego
Microsoft Innovative Educator Master Trener
Licencja CC